Rejlers Embriq ingår avtal med Dolphin Drilling

Dolphin Drilling och Fred Olsen & Co. har tecknat ett gemensamt serviceavtal med Rejlers Embriq för hosting av företagens IT-plattform och övriga IT-tjänster levererade genom Rejlers Embriqs koncept mCloud.

Rejlers Embriq har utfört IT-tjänster åt Fred Olsen & Co. sedan 2014. I det nya avtalet kommer även Dolphin Drilling, som ingår i Fred Olsen Energy ASA, att ingå.  En gemensam infrastruktur för IT och drift av parallella tjänster och lösningar kommer att ge långsiktiga kostnadsbesparingar. 

Avtalet undertecknades i november 2017 och träder helt i kraft från och med juni 2018. Rejlers Embriq levererar därmed ett komplett tjänsteutbud via mCloud, en hybridplattform för avancerade IT-tjänster som till exempel infrastrukturdrift, skötsel och drift av applikationer, säkerhetslösningar, klientoperationer samt hjälpdisk och support. 

I avtalet ingår även Rejlers Embriqs nya intuitiva självserviceportal, mPoint, som släpps för samtliga inkommande förfrågningar om support och ändringar. Detta kommer leda till en närmare och effektivare dialog mellan användare inom Fred Olsen-företagen och Rejlers Embriq. 

Om Dolphin Drilling 
Dolphin Drilling-företagen utgör verksamheterna för borrningsentreprenad inom Fred Olsen Energy ASA. Företagets offshoreverksamheter sköts från kontoren i skotska Aberdeen och norska Stavanger. Det finns även ett kontor i Singapore. Dolphin Drilling är ett av de äldsta oberoende borrningsentreprenaderna på offshoreområdet och har sina rötter i den tidigaste utforskningen av Nordsjön i mitten på 1960-talet. Familjen Fred Olsens intressen är dock ännu äldre än så, med sin rederihistoria som sträcker sig över 160 år tillbaka i tiden.

Om Rejlers Embriq 
Rejlers Embriq är en del av Rejlerkoncernen och har 160 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 400 MNOK. Rejlers Embriq hjälper företag att nå bättre affärsresultat genom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarta val och strategisk IT-användning. Vi utformar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar och har ett tydligt fokus på Norden med närvaro i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg, Stockholm och Motala.