Rejlers Embriq lanserar Quant Insight

På Smart Grid konferensen i Trondheim i veckan lanserade Rejlers Embriq det senaste tillskottet till Smart Grid-plattformen Quant - Quant Insight. Genom detta skapas värden av alla nya data som nu blir tillgängliga för elnätsföretagen. Det har aldrig varit enklare att komma igång med proaktiv drift och analys av elnätet.

Quant - marknadsledande i Norge

– Quant har en betydande marknadsposition i de nordiska länderna och varje vecka hanteras mätvärden från cirka 1,7 miljoner mätpunkter genom plattformen. På samma tid hanteras runt 4 miljoner meddelanden genom integrationslösningen Quant Flow. Siffrorna växer snabbt och när de nordiska datahubbarna tas i drift kommer tillväxten att accelerera ytterligare, berättar Espen Kåsin, chef för Software på Rejlers Embriq. 

– Vårt mål med Quant har alltid varit att erbjuda marknadens mest flexibla och kostnadseffektiva Smart Grid-tjänsteplattform; flexibel så att elnätsföretagen ska kunna hantera de uppgifter de står inför vid driftsättningen av Advanced Metering System (AMS) och inte minst för framtida uppgifter där det handlar om att skapa värde för driften av all ny data som nu är tillgängliga, fortsätter Kåsin. 

Quant Insight - proaktiv drift och analys

– Quant Insight representerar en portfölj av tjänster som ger helt nya möjligheter för proaktiv drift och analys av distributionsnätet, förklarar Jens Haug, chef för Produkt på Rejlers Embriq. 

– Det här är en helt ny värld för elnätsföretagen, och vi är övertygade om att många kommer att få stor nytta av verktygen som använder avancerade analysmetoder (bland annat maskininlärning) och smarta användarprocesser. Quant Insight är tjänster som kan användas av alla elnätsföretag oavsett om de använder Quant sedan tidigare eller inte. Vi kan enkelt integrera lösningen i andra centrala system, fortsätter han. 

Värdet ligger i all data

– Nu är vi på god väg att genomföra det som varit på tapeten i branschen under många år, nämligen att skapa mervärde av AMS-data utöver lagkraven, säger Thomas Pettersen, VD för Rejlers Embriq. – Ett stort antal interna arbetsprocesser i elnätsföretagen förändras som en följd av tillgången på ny data. Det här innebär helt nya möjligheter för nätdriften och många är osäkra på hur de ska hantera förändringen. Med Quant Insight blir det enkelt att komma igång, förklarar Pettersen.

Om Rejlers Embriq AS

Rejlers Embriq AS ingår i Rejlers och är en nordisk IT-leverantör med cirka 120 anställda och 360 miljoner NOK i årsomsättning under 2018. Kunderna finns i huvudsak i Norge och Sverige. Rejlers Embriq bidrar till kundernas lönsamhet genom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarta val och strategisk användning av IT. I Norge har Rejlers Embriq gemensam organisation med Rejlers Engineering, och ingår tillsammans i moderbolaget Rejlers som är ett av Nordens största konsultföretag med ca 2 000 medarbetare och noterat på Nasdaq Stockholm. 

Rejlers Embriq har en stark marknadsposition inom energibranschen med huvudprodukten Smart Grid-plattformen Quant, som kompletteras av ett brett utbud av IT- och projekttjänster. Företaget har också en stark position både inom Retail och på marknaden för kritisk drift av komplexa system. 

 

Läs mer