Rejlers Embriqs uppdrag för Nettalliansen om utrullning av smarta elmätare är halvvägs

Rejlers Embriq AS ingick i juli 2015 ett avtal med Nettalliansen AS om installation och drift av nya smarta elmätare i över 180 000 hem över hela Norge. Monteringen av mätare är på god väg, och 90 000 mätare har hittills installerats. Det innebär att Norges största tjänstebaserade IOT-projekt har kommit mer än halvvägs. Driftsättningen fortsätter i snabb takt och lösningen används hos 20 av de 30 deltagande nätbolagen som finns i hela landet.

Digitalisering av det norska kraftnätet 
Införandet av smarta elmätare är en del av digitaliseringen och moderniseringen av det norska kraftnätet. Senast den 1 januari 2019 ska 2,8 miljoner nya mätare ha installerats i Norge. De smarta elmätarna är ett viktigt steg i digitaliseringen av elnätet och ska bidra till en effektivare nätdrift och nya innovativa tjänster för konsumenterna, som dessutom får en mer exakt och regelbunden mätaravläsning. 

Omfattande projekt 
- Nettalliansens projekt for utrullning av smarta elmätare är ett omfattande projekt med installation av mätare, instrumentering av transformatorstationer, inrättande av central IT-lösning och integration med Elhub för de 30 deltagande nätbolagen. Det här är i själva verket ett mycket stort rikstäckande IOT-projekt med många kontaktytor både internt och externt, och vi är mycket glada över att projektet är i fas och att arbetet rullar på i bra tempo, för närvarande hos 13 nätbolag samtidigt, säger Espen Kåsin, programvarudirektör på Rejlers Embriq. 


Rejlers Embriq är totalleverantör i projektet och levererar även tjänsteplattformen Quant för insamling av stora datamängder och drift av infrastrukturen, vilket är en central del av projektet. Rejlers Embriq ska stå för den fullskaliga driften av hela lösningen fram till 2024, med option på ytterligare fem år. 

Tjänsteleveransen är viktig 
- Det känns riktigt bra att passera denna milstolpe och vi är mycket nöjda över att hålla tidplanen där mätarna planeras vara installerade i mitten av 2018. Inte minst trots upprepade förseningar av Statnetts färdigställande och driftsättning av Elhub, säger Torgeir Brovold, vd för Nettalliansen AS. Projektet handlar om att lösa nätbolagens behov av bra lösningar i samband med införandet av smarta elmätare och Elhub, och få till en bra infrastruktur för effektivare drift inom nätbolagen. Tjänstebaserade metoder är en viktig del av vår strategi för att kunna leverera en kostnadseffektiv och framtidsorienterad nätdrift. Då säkerställer vi nätbolagens flexibilitet, vilket vi anser är avgörande för den fortsatta utvecklingen av moderna nätbolag, säger Brovold. 

Besöker tusentals hem 
Projektet är rikstäckande med 30 deltagande nätbolag, och före utgången av 2018 ska installatörerna besöka över 180 000 norska hem och företag i över tio kommuner runt om i landet. Infrastrukturen som etableras ökar säkerheten genom övervakning av leveranskvaliteten hos enskilda nätkunder, och ger dessutom en exakt timavläsning. 

- De nya möjligheterna att säkerställa kvalitet i strömförsörjningen kombinerat med en effektivare nätdrift är viktigt för oss. Om det till exempel uppstår problem med spänningskvaliteten eller ett jordfel ute hos en kund, kommer vi nu att få automatiska meddelanden och kan omedelbart åtgärda felet, berättar Brovold. 


Om Nettalliansen: 
Nettalliansen AS är ett kompetens- och inköpssamarbete för små och mellanstora nätbolag. Nettalliansen ska tillvarata ägarnas intressen genom att etablera konkurrenskraftiga och attraktiva gemensamma tjänster som bidrar till att öka handlingsutrymmet för det lokala nätbolaget. Nettalliansen har en stark tillväxt och består för närvarande av 49 företag på ägarsidan, med sammanlagt över 300 000 nätkunder. Nettalliansen ska säkra ökad kostnadseffektivitet för sina ägare, och skalfördelar, samarbete och innovation är fokusområden. Detta ska vara ägarnas viktigaste verktyg för ökad konkurrenskraft, utveckling av nya affärsområden samt för att dra nytta av ägarnas kompetens genom lönsam resurssamordning. 

Om Rejlers Embriq:
Rejlers Embriq ingår i koncernen Rejlers och är ett företag med 160 medarbetare och en årsomsättning på närmare 400 MNOK. Rejlers Embriq bidrar till verksamhetens lönsamhet genom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarta val och strategisk användning av IT. Vi utformar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar och har betydande nordiskt fokus och förankring genom vår närvaro i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg, Stockholm och Motala.