Rejlers får Telias leverantörspris för Innovation

Varje år presenterar Telia Sverige leverantörer som gjort enastående arbete inom områdena Innovation, Hållbarhet och Samverkan. I år fick Rejlers priset för Innovation. Utmärkelsen avser ett specifikt projekt där Rejlers har hjälpt Telia med innovativa lösningar inom ett område som är kritiskt för företaget: digitalisering.

Rejlers har hjälpt Telia Sverige att etablera och utveckla ett framtida Operation Support System, Site- Eye, för Telia Sveriges Site-Infrastructure. För detta arbete har Telia tilldelat Rejlers leverantörspriset för Innovation.

"Projektet Site-Eye har gjort det möjligt för oss att digitalisera och automatisera verksamheten för de tekniska anläggningarna, i syfte att skapa en mer robust verksamhet, högre effektivitet i produktionsprocesserna samt nya affärsmöjligheter", säger Jarkko Sakki, chef för Sourcing and Finance Operations på Telia Sverige.

"Med Rejlers vision, Home of the learning minds, vill vi inte bara vara en leverantör utan en aktör som utmanar, utvecklar och bidrar till samhällsutvecklingen," säger Niklas Siljeblad, Head of Communication & Security på Rejlers Sverige.