Rejlers Finland vinner hållbarhetsuppdrag

Sumitomo SHI FW Energia Oy har valt Rejlers som leverantör för el-, instrumenterings- och automationsdesign för ett hållbarhetsprojekt i Mälarenergis kraftverk som ligger i Västerås.

- Vi är stolta över att Sumitomo SHI FW Energia Oy valde Rejlers, berättar Aki Hakkarainen, Rejlers affärsområdeschef. Vi har ledande kompetens inom kraftverksvärlden och det syns i våra uppdrag. 

Avtalet omfattar projektering, konstruktion och dokumentation inom el, instrumentering och automation samt el-projektering av byggnaden.

Med den nya CFB-pannan tar Mälarenergi ett stort steg mot hållbar utveckling. Den nya enheten använder enbart förnybar och återvunnen råvara. Den kommer att stå redo för kommersiell drift år 2020. Då pannan tagits i drift kommer Västerås stad att nå sina uppställda miljömål.

Om Sumitomo SHI FW Energia Oy
Sumitomo SHI FW är världens ledande teknologibolag inom energilösningar för hållbar utveckling. Bolagets produktsortiment omfattar CFB- och BFB-kraftverkspannor och -karburatorer, ett omfattande utbud rökgasreningsteknologier för energiproduktion, metallurgins avfallsvärmepannor samt underhålls- och drifttjänster för kraftverk.