Rejlers förbinder sig att sätta klimatmål om nettonollutsläpp

Klimatförändringarna blir allt tydligare. Den senaste klimatforskningen från IPCC visar att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader, men vi är farligt nära den tröskeln. Rejlers har åtagit sig att genomföra kortsiktiga och långsiktiga utsläppsminskningar i hela företaget i linje med Science Based Targets initiative (SBTi).

Rejlers koncernen har svarat på SBTi:s brådskande uppmaning till klimatåtgärder genom att förbinda sig att anpassa sig till 1,5-gradersmålet och nettonollmålen. Nästa steg är att utveckla konkreta mål som skickas till SBTi för godkännande.

– Världen befinner sig i en klimatkris. Utsläppen måste minskas omedelbart och ledarskap innebär att uppnå ambitiösa mål. Vi måste alla göra vad vi kan för att bidra till att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Vi är stolta över att ha tagit detta viktiga steg och vårt arbete kommer nu att fokusera på att sätta våra forskningsbaserade mål med en stabil plan för att nå dem, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör, Rejlers koncernen.

Om Science Based Targets initiative:
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett globalt organ som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa utsläppsminskningsmål i linje med den senaste klimatforskningen. Syftet är att påskynda att företag över hela världen halverar utsläppen före 2030 och uppnår nettonollutsläpp före 2050.

Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) och ett av We Mean Business Coalitions åtaganden. SBTi definierar och främjar bästa metod inom forskningsbaserade målsättningar, erbjuder resurser och vägledning för att minska hinder för att metoderna antas och genomför oberoende utvärderingar av företagens mål. För mer information: www.sciencebasedtargets.org

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef, 076 797 35 30, malin.eiborn@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se