Rejlers förnyar ramavtal med ett av Sveriges största elnätsbolag

Rejlers har fått ett förnyat tvåårigt ramavtal med möjlighet till förlängning till 2028, med ett av Sveriges största elnätsbolag. Ramavtalet ger Rejlers möjlighet att leverera teknikkonsultjänster inom flera områden som är viktiga för landets energiomställning.

Rejlers har tecknat ett nytt ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB, omfattande teknikkonsultjänster från lokalnät till regionnät och stationer. Vattenfall Eldistribution spelar en viktig roll som drivkraft för energiomställningen och elektrifieringen av Sverige. Genom Rejlers får nu Vattenfall tillgång till ledande teknikkompetens inom flera områden som är viktiga för de stora elnätsinvesteringar som bolaget planerar att genomföra.

Kompetensförsörjningen till elnätsbranschen har varit en annan viktig parameter i upphandlingen. Rejlers har här lyft fram sitt program för att attrahera personer till sektorn och bidra till branschens utveckling och framtid.

– Vi är mycket glada och stolta över att få fortsätta vårt långa och framgångsrika samarbete med Vattenfall Eldistribution, som är en av våra viktigaste och största kunder. Vi ser fram emot att bidra till deras arbete med att skapa ett smartare och mer hållbart elnät för framtiden, som är en avgörande pusselbit i den svenska klimatomställningen, säger Jonas Böös, affärsutvecklingschef på Rejlers division Energy.

Ramavtalet med Vattenfall Eldistribution AB löper på två år från årsskiftet 2023/2024 med möjlighet till årsvisa förlängningar till och med 2028-12-31.

För ytterligare information kontakta:

Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070-144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se