Rejlers förvärvar Kraftkon och förstärker erbjudandet inom elkraft

Rejlers har förvärvat konsultföretaget Kraftkon Sverige AB som är specialiserade inom elkraft. Med förvärvet stärker Rejlers erbjudandet ytterligare inom energisektorn som är ett strategiskt tillväxtområde för bolaget. Kraftkon är baserade i Växjö och har fem medarbetare med spetskompetens inom elkraftsanläggningar.

Kraftkon grundades 2016 och erbjuder teknisk projektering, konstruktion, programmering och provning av elkraftanläggningar. Kunderna är såväl nätägare och privata företag som entreprenörer och statliga verk.

- Genom förvärvet av Kraftkon stärker Rejlers sin redan starka position inom regionnätsstationer och kraftförsörjningsanläggningar. Vi vidareutvecklar nu Rejlers och Kraftkons nuvarande affär och blir en ännu mer komplett leverantör i en sektor med hög efterfrågan, säger Sara Kimell, divisionschef för Energy inom Rejlers Sverige.

Sara Kimell

- Vi har mycket gemensamt med Rejlers och ser fram emot att bli en del av bolaget och företagskulturen, som har ett stort fokus på lärande och innovation. Nu får vi möjlighet att ytterligare utveckla vår verksamhet och samtidigt växa med ny kompetens och nya uppdrag, säger Pär Hultmark, vd på Kraftkon.

Övertagandet av Kraftkon Sverige AB äger rum 1 juni 2021.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070 144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se