Rejlers förvärvar Solvina och stärker erbjudandet inom energisektorn

Rejlers har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Solvina AB, ett ledande kunskapsbolag inom elkraft­branschen med hög kompetens och erfarenhet inom elkraft och kärnkraft. Förvärvet är ett led i Rejlers tillväxtstrategi och stärker bolagets position på den växande teknikkonsultmarknaden inom energisektorn.

Solvina grundades 1997, har 25 medarbetare och är lokaliserade i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 35 MSEK med god lönsamhet. Bolagets kärnverksamhet är inom elkraftteknik, reglerteknik och engineering management med kunder som energibolag, industribolag, nätägare och anläggningsägare, såväl inom Sverige som internationellt. Tjänsterna inkluderar utredningar, analyser, provning, utbildning och rådgivning i syfte att förbättra kundernas anläggningar och verksamheter.

Förvärvet av Solvina bidrar till att förstärka Rejlers ställning inom energisektorn genom att erbjuda expertis och specialkunskaper inom elkraft och anläggningsfunktion, särskilt inom det växande området för kärnkraft.

- Genom förvärvet av Solvina, breddar vi vårt redan starka erbjudande. Solvinas gedigna erfarenhet inom kraftproduktion och kompetens inom kärnkraft gör att vi kan samla och utveckla vårt erbjudande inom ett område som väntas växa betydligt under de kommande åren. Vårt mål är att bygga vidare på de goda relationerna och tillsammans utveckla Solvinas nuvarande kompetens och affär, där vi ser att våra styrkor väl kompletterar varandra, säger Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige.

- Med Rejlers som ägare till Solvina har vi ett nytt spännande kapitel framför för oss. Tillsammans kan vi accelerera energiomställningen för att möjliggöra inte bara fossilfri och flexibel el, utan för hela energisidan. Vi ser fram mot att göra större skillnad tillsammans med Rejlers, säger Peter Dahlström, styrelseordförande, Solvina.

Solvina kommer att ingå i Rejlers division Energy och där utgöra ett eget affärsområde. Bolaget konsolideras från och med 2 april 2024.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070 144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se