Rejlers har utvecklat mall för Vattenfall

Rejlers har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution utvecklat en standardmall för lokalnätsprojektering i AMA*-struktur.

Den nya mallen består av AMA standardkoder för lokalnätsprojektering av kablar som underlättar för både projektörer och entreprenörer då det blir mer likriktade upphandlingar. I uppdraget har Rejlers omvandlat Vattenfalls tekniska krav och riktlinjer (VTR) samt elbranschens råd och anvisningar (EBR) för att skapa en mallstruktur enligt AMA-koder.

- Kommunikationsmissar kostar samhället 4 miljarder kr per år. Genom att använda AMA som arbetssätt minskar antalet kommunikationsmissar avsevärt. Entreprenörerna prissätter samma mängder och det är lättare att jämföra anbuden, säger Johan Lindroth Kabelprojektör, Elkraft.

* AMA = Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. AMA är ett arbetssätt och en samling av projekterings- och utförandestandarder.