Rejlers hjälper Lagercrantz att nå sina klimatmål

Rejlers stöttar Lagercrantz Groups ambitiösa energi- och klimatarbete.

Lagercrantz Group, en teknikkoncern med ett 70-tal svenska och internationella verksamheter, har nyligen satt som mål att fram till år 2030 halvera sina klimatrelaterade utsläpp. Ett viktigt och ambitiöst mål där Rejlers med sin expertis är med och stöttar i hållbarhetsarbetet. Ett flertal större energi- och klimatkartläggningar har genomförts och ligger till grund för arbetet, där stora möjligheter till besparingar har identifierats.

Framåt fokuserar koncernen på målsättningen om halvering av sina klimatutsläpp, där kartläggning av nuläget är en viktig faktor för att ringa in stora utsläppsområden samt identifiera konkreta åtgärder att arbeta med. Som en del i detta arbete har Rejlers tagit fram ett klimatbokslut för ett av dotterbolagen och stöttar även med att hitta en övergripande arbetsmetodik för att kartlägga de största källorna till klimatpåverkande utsläpp i koncernen, i syfte att rikta in arbetet där det gör störst nytta.

smart_industry_lagercrantz.jpg

– Vi stöttar Lagercrantz både strategiskt och operativt. Ytterligare ett exempel är att vi var med och utformade och höll i hållbarhetsavsnittet i samband med koncernens årliga vd-konferens som ledde till att dotterbolagen fick i uppgift att kartlägga sin klimatpåverkan och ta fram planer för hur de ska kunna halvera sina utsläpp till 2030, säger Katrine Lind, Business Area Manager på Rejlers.

- Vi har tagit ett stort kliv med vårt hållbarhetsarbete i Lagercrantz verksamheter under 2023. Vi fokuserar mer på hållbarhet och det är väl integrerat i vår strategi, organisation och affärsverksamhet, säger Jörgen Wigh, VD på Lagercrantz Group.