Rejlers hjälper Rikshem med energismarta fastigheter

Rikshems utvecklingsprojekt ”Energismarta fastigheter” startades 2020 för att ta fram ett enhetligt och effektivt tvärorganisatoriskt arbetssätt för energiinvesteringar. Rejlers har varit med från starten som ett stöd i utvecklingen som ska leda till genomförandet av fler projekt med anknytning till energieffektivisering och förnybar energi.

Som många andra fastighetsägare i dagens energiomställning står Rikshem inför en omvälvande förändringsresa där flera strategiska vägval kommer att bli avgörande för hur framtidens affär utvecklas. Vilken roll tar fastighetsägaren i dagens energisystem? Vilka möjligheter växer fram i och med möjligheten för fastighetsägaren att agera både som energikonsument och -producent?

Utvecklingsprojektet ”Energismarta fastigheter” är sprunget ur Rikshems sedan tidigare uppsatta mål om att uppnå ett klimatneutralt fastighetsbestånd till 2030. Projektet finansieras till stor del av Europeiska Investeringsbanken (EIB) via ELENA .

Fokus på konceptuella nyckelåtgärder och gemensamma processer för energiarbete

Inom ramen för projektet vill man skapa ett enhetligt och effektivt arbetssätt kring energiinvesteringar genom att ta fram en gemensam process för energiarbetet i förvaltningen samt konceptualisera olika nyckelåtgärder. Exempel på nyckelåtgärder är lösningar för solceller, laddinfrastruktur och IMD (individuell mätning och debitering) – alla viktiga pusselbitar till energieffektiva fastigheter.

Mycket handlar om att utveckla arbetssätt som spänner tvärs över organisationen som får alla delar att samarbeta. Områden som teknik, förvaltning, digitalisering, hållbarhet, inköp och verksamhetsutveckling är väsentliga och måste jobba tillsammans på nya sätt för att målet ska bli verklighet.

Rejlers bidrar med förändringsledning och processtöd

Rejlers har varit med från starten av projektet. Utöver vår tekniska kompetens har förändringsledning och coachande dialog varit centrala komponenter för oss i uppdraget. Ett arbetssätt där vi driver, samordnar och stöttar den interna förändringsprocessen.

– Det här är ett väldigt spännande uppdrag inom området energiomställning, menar Sara Kimell, divisionschef på Rejlers. Gränslandet mellan fastighet, lokalnät och övriga delar av energimarknaden är superintressant. Det är också roligt att våra managementtjänster har en huvudroll i projektet, det är ju en typ av kompetens vi har som ofta kommer lite i skymundan för det mer tekniskt inriktade erbjudandet.

Uppdraget har pågått sedan hösten 2020 och sträcker sig till våren 2023.