Rejlers introducerar banbrytande tjänst för avancerad datainsamling och teknikutveckling

Rejlers lanserar en ny tjänst som kombinerar avancerad datainsamling med produktutveckling. Som den enda aktören med ett eget teknik- och innovationslab kan vi erbjuda en komplett verkstad för produktion och tillverkning av egen mätutrustning, samt utveckling av befintlig utrustning på marknaden.

Rejlers teknik- och innovationsteam är via ett förvärv en ny avdelning som levererat avancerade metoder och utrustningar under lång tid och nu utgör en del i den nya divisionen Infrastructure. Teknik och Innovation stöttar konsulterna i tekniskt svåra projekt, där det kan vara svårt att få in mätdata eller där befintlig utrustning inte räcker till. I Rejlers egna verkstad produceras och utvecklas mätutrustning för att lösa problem som tidigare varit olösliga och för att mäta det som tidigare inte kunnat mätas.

Utrustningen täcker allt inom datainsamling, inklusive flödesmätningar, borrhål, vattenledningar, grundvattenmätningar och inläckage i tunnlar. Rejlers erbjuder även specialiserade mätmetoder för att bedöma bergkvalitet i borrhål, till exempel för slutförvaring av kärnavfall. Den egenutvecklade automationen för dataredovisning garanterar noggrannhet, effektivitet och kostnadseffektivitet.

teknik_innovation_rejlers_nyhet_1.png

Tjänsten riktar sig till kunder inom markarbete, jord och geologi, geoteknik, industri och energi. Rejlers expertis hjälper dessa sektorer att utveckla teknik för energiproduktion och nya energilösningar. För geoteknik inom batterilagring och startup-bolag som lagrar vätgas i borrhål, erbjuds avancerad utforskning för att bedöma lämpligheten av platser. Rejlers utvecklar också effektiva metoder för att pumpa upp vatten från gamla gruvor så att de kan återanvändas som energilager, samt bygger moduler för en kostnadseffektiv vätgasproduktion.

teknik_innovation_rejlers_nyhet_2.png

- Avancerade tekniska utmaningar är vår drivkraft och det som ger oss arbetsglädje! Vår unika styrka ligger i vår inhouse-expertis, vilket gör att vi kan hantera tekniska utmaningar snabbt och kostnadseffektivt. Vi skapar lösningar som ännu inte finns på marknaden, anpassar befintlig utrustning eller utvecklar nya sonder och verktyg för att möta de mest tekniskt krävande projekten och förhållandena. Vår utrustning finns även tillgänglig för uthyrning, vilket ger kunderna flexibilitet och kostnadseffektivitet. Säger, Love Edlund Business Unit Manager på divisionen Infrastructure på Rejlers.