Rejlers lanserar nytt IT-samarbete för eltillsyn

Ett samarbete kring ny IT-teknik gör Rejlers Elsikkerhet mer konkurrenskraftigt på området för obligatorisk eltillsyn.

Det nya IT-systemet för eltillsyn har utvecklats av Cubit AS, som ägs av IT-företaget Miles. Rejlers har följt arbetet noga och bidragit i flera testomgångar. Rejlers Norge och Cubit AS har nu ingått ett avtal om att erbjuda en totallösning för eltillsynstjänster på hela den norska marknaden. 

Asbjørn Hilde, vd för Rejlers Elsikkerhet AS, menar att de genom samarbetet kan leverera ett komplett eltillsynspaket till nätbolag. Det inkluderar inspektioner ute hos nätkunderna och en skräddarsydd programvara för planering, genomförande och rapportering. 

– Nätbolagen slipper driften av ett eget system. Arbetet sker i stort sett papperslöst, och programvaran gör planeringen och genomförandet av eltillsynen effektivare, säger Hilde. 

Stora möjligheter 
Hilde tror att många nätbolag kommer att vara intresserade av en totallösning för eltillsyn. 

– Det blir enklare för både kunden och oss. Nätbolagen sparar tid och kostnader som de annars skulle ha behövt lägga på att driva egna system. Vi sparar tid på administration och kan därmed leverera tjänsterna till ett lägre pris, säger Hilde. 

Arild Soldal, ansvarig chef för Cubit AS, säger att avtalet med Rejlers Elsikkerhet AS öppnar stora möjligheter. 

- Rejlers är en stor aktör på denna marknad.  Deras branscherfarenhet och vår IT-kompetens gör oss till en stark leverantör på marknaden för tillsynstjänster, säger Soldal. 

Hittills har cirka 1 100 tillsynsuppdrag utförts med Cubits nya programvara. Mätningar visar en besparing på cirka 25 minuter per tillsyn, från planering till levererad rapport. 

– Systemet ger också bättre datakvalitet och kvalitetssäkrar tillsynsavtalen, så att man kan undvika onödiga och kostsamma resor, säger Soldal. 

Samhällsvinster 
Totallösningen som samarbetet innebär kommer att öka värdet på den samhällsuppgift vi har i uppdrag att utföra. Vi erbjuder nu ett koncept som ger konsumenten en bättre upplevelse och förståelse för elsäkerhet, vilket är en viktig del av nätbolagens ansvar. 

– Dessutom kommer den digitala plattformen att höja kvaliteten på eltillsyns-processerna och därmed leda till väsentliga effektivitetsförbättringar för både våra kunder och oss som verkställande enhet, säger Thomas Pettersen, vd för Rejlers Norge. 

Stor marknad 
Det är en viktig marknad som Rejlers och Cubit AS nu positionerar sig på. Varje år utförs tillsynstjänster för 400–500 miljoner kronor. Vissa nätbolag gör tillsynsarbetet själva, medan uppdrag för ungefär 200 miljoner läggs ut på andra. Rejlers Elsäkerhets AS är en stor aktör på denna marknad och utför tillsynstjänster för över 40 miljoner kronor varje år. Hilde och Soldal menar att deras helhetslösning ger Rejlers en solid konkurrensfördel i kampen om nya tillsynsuppdrag från Norges cirka 130–140 nätägare. 

Cubit är ett programvaruföretag som utmanar de stora, traditionella programvaruleverantörerna inom energi- och infrastrukturbranschen. Cubits första produkt är en ny eltillsynslösning för lokal eltillsyn i Norge (Det Lokale Eltilsyn, DLE). Det här är Norges första programvara som är specifikt framtagen för DLE. Lösningen har fokus på användarupplevelsen och bygger på modern teknik. Cubit AS är ett företag i Miles-koncernen och har sitt huvudkontor i Bergen.

Läs mer på:  
www.cubit.no