Rejlers - nu ännu bättre på besiktning av fibernät

I över 20 år har Rejlers varit med och kvalitetssäkrat de svenska fibernäten och under 2017 genomfördes mer än 200 besiktningar. – Idag är vi ledande i landet inom besiktning, flera av våra besiktningsmän är dessutom certifierade enligt Robust Fiber, säger Christina Stöllman Nilsson, gruppchef på Rejlers.

Dagens infrastruktur ställer höga krav på ett robust, driftsäkert och hållbart fibernät. Därför satsar Rejlers på att fortsätta certifiera sina besiktningsmän för Robust Fiber. Certifieringen bygger på en gemensam branschstandard för hur fibernät ska anläggas på ett robust sätt.

– Att vara certifierade är en kvalitetssäkring, det visar att vi har full koll på de anvisningar som Robust Fiber arbetat fram, säger Christina Stöllman Nilsson.
Rejlers är i dag ledande i landet inom besiktning av fibernät och har uppdrag åt såväl byanät, stadsnät som de allra största nätägarna.
– Vi har hög kompetens och bred branschkunskap något som gjort att många ute i landet vill använda oss till besiktning av de många nät som i dag byggs runtom i Sverige.

Tidig involvering – en framgångsfaktor
Nyligen presenterade Robust Fiber nya anvisningar gällande besiktningsmannens tidiga involvering i processen.
– Genom att involvera en certifierad besiktningsman redan från byggstart och utföra stickprover under tiden bygget pågår kan man uppnå en god kvalitet genom hela projektet, något som skapar bra förutsättningar inför en slutbesiktning och ett robust nät.

Vill du veta mer om hur du går vidare för att besikta ditt fibernät?
Kontakta Lennart Karlsson, affärschef ICT 070-589762

Ralf Melchert, en av Rejlers många duktiga certifierade besiktningsmän. På bilden syns Ralf Melchert, en av Rejlers många duktiga certifierade besiktningsmän.