Rejlers och Försvarsmakten i samarbete om kompetensförsörjning

Rejlers och Försvarsmakten har inlett ett samarbete om rekrytering och kompetensutveckling av medarbetare. Syftet är att bidra till att stärka samhällsnyttan och underlätta unga vuxnas insteg på arbetsmarknaden.

Båda parter erbjuder nu kompetensutveckling och kortare och längre anställningar inom varandras organisationer.
- Kompetensutveckling är en viktig del av den totala personalförsörjningen inom försvarssektorn. Vi vill lyfta fram intressanta karriärvägar samt visa att det går att jobba både civilt och militärt, säger Jaime Rico, affärsområdesansvarig för Försvar och Säkerhet på Rejlers.

- Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjningen. Samarbetet med Reljers kan bland annat erbjuda många av våra duktiga medarbetare en spännande och utvecklande karriär samtidigt som de kan tjänstgöra hos oss på deltid.

De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbar på arbetsmarknaden, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Mer om Rejlers erbjudande inom Försvar och Säkerhet här >>