Rejlers och internationella vindkraftsaktören Enercon tecknar avtal

Rejlers kompetens inom energiområdet och tidigare samarbete med tyska Enercon, har lett till att parterna nu tecknat ett avropsavtal för en rad tjänster. ​Enercon har även möjlighet att använda Rejlers i juridiska frågor som gäller den svenska marknaden.

- Vi har tidigare arbetat med Enercon i ett uppdrag i den stora satsning på vindkraft som görs i Markbygden utanför Piteå, berättar Patrik Malmros, gruppchef på Rejlers.

Fullt utbyggd är planen att vindparken ska ha över 1000 vindkraftverk. Ett gigantiskt projekt som, om det blir fullt genomfört, skulle producera cirka 10-12 TWh/år. Markbygden Vind AB drivs av Enercon och Svevind tillsammans. Hittills har det blivit 36 vindkraftverk, men i dagarna blev det klart att Enercon påbörjar arbetet med att bygga ytterligare 77 verk. Låga energipriser har inneburit att utbyggnaden dragit ut på tiden, men nu börjar arbetet igen efter ett par års paus.

- Det är ett fantastiskt industriprojekt och jag hoppas att vi kan få bidra med vår kompetens inom många områden, säger Patrik Malmros. 

Max Tjellander, ansvarig för elanslutning på Enercon i Sverige, ser fram emot att få ta del av Rejlers breda expertis.

- Våra vindkraftsparker ansluts i olika steg upp till 400 kV-nivå, med effekter motsvarande kärnkraftverk. Det ställer stora krav på oss som ägare då dessa projekt berör allt från hälsa och säkerhet, upphandling, drift- och underhållsfrågor, elnätsbolag, rapportering till myndigheter osv, säger Max Tjellander.

Avtalet gäller bland annat projektering, projektledning, konstruktion, elsäkerhet och utbildning.