Rejlers och Jernhusen tecknar ramavtal

Rejlers och fastighetsbolaget Jernhusen har tecknat ett ramavtal omfattande tekniska konsulttjänster inom flertalet kompetensområden. Avtalet innebär att Rejlers utökar samarbetet med Jernhusen och fortsätter att stötta bolaget i olika bygg- och fastighetsprojekt. Avtalet gäller två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Ramavtalet omfattar teknikkonsulttjänster inom samtliga kompetensområden som Rejlers erbjuder, däribland projekt- projekterings- och byggledning, el, tele, data, arkitektur, mark, miljö, geoteknik samt infrastruktur.

- Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med Jernhusen och få möjlighet att hjälpa bolaget i deras utveckling och i arbetet med att bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Jonas Holmstedt, divisionschef Buildings på Rejlers.

Jernhusen är ett statligt fastighetsbolag som äger och förvaltar järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler över hela Sverige. Jernhusens koppling till järnvägen är central och ger bolaget unika möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling där människor väljer att resa och frakta med tåg.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Holmstedt, divisionschef Buildings, Rejlers Sverige, 072 050 22 45, jonas.holmstedt@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se