Rejlers på Allbrights gröna börslista

Rejlers placerar sig återigen på stiftelsen Allbrights gröna lista som varje år rankar börsbolagens arbete med jämställdhet. Anledningen till Rejlers placering är en jämn könsfördelning i koncernledningen.

- Vi arbetar målmedvetet med att öka jämställdhet och mångfald inom Rejlers. Det är ett viktigt led i att utveckla oss och bli det mest lärande och nytänkande bolaget i branschen, säger Viktor Svensson, koncernchef på Rejlers.

Allbright granskar årligen börsens ledande företag med utgångspunkt i representation. Börsbolagen rankas därefter utifrån jämställdheten i ledningsgruppen. Bolag som har lika andel män som kvinnor placeras på gröna listan, bolag som inte når hela vägen fram på gula listan och bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen rödlistas.

Rapporten i sin helhet hittar ni här: https://www.allbright.se/allbrightrapporten-2022