Rejlers presenterar digital tvilling för elnätet på energimarknadsdag

Digitala energilösningar är ett område där Rejlers energiexperter ligger långt framme. På tisdag, 22 maj, presenterar experterna Claes Böös och Jonas Lundgren hur Rejlers jobbar med *digital tvilling för att utveckla landets elnät och system. Elmarknadsdagens arrangör är Dagens industri och temat är digitalisering, affärsmodeller och kundnytta. Divisionschefen för Energy, Jenny Edfast är också på plats och deltar i en paneldiskussion på temat Framtidens elmarknadshub – konsekvenser och möjligheter för energibolagen.

Under energimarknadsdagen samlas branschens ledande aktörer och nytänkare för att diskutera och dela kunskaper och insikter om hur framtidens energiaffär kommer att se ut. Marc Hoffman, vd E.ON och Ulla Sandborgh, generaldirektör på Svenska Kraftnät är några av övriga talare under dagen. Rejlers kommer att presentera sitt arbete med digital tvilling.

- Allt finns på plats för att testa vilken nytta en digital tvilling kan göra i energisystemet tillsammans med framsynta anläggningsägare. Vi är redo att köra skarpt, säger Claes Böös, energiexpert och gruppchef på Rejlers.

Med en digital tvilling till ett ställverk eller nät på plats går det att få fram information ur systemet som annars kan kräva resor eller säkerhetsklassade arbetsmoment. Claes Böös ser stora vinster både när det gäller ekonomi och miljö. Helt klart är att det går att få fram information som arbetsorder eller beslutsunderlag utan att störa elleveranserna.

- Vi är bara i början av den här utvecklingen och det är extra spännande eftersom hela elmarknaden står inför stora förändringar, säger Jenny Edfast, divisionschef för Energy på Rejlers.


Fakta: I panelen där ämnet ”Framtidens elmarknadshub” diskuteras ingår, förutom Jenny Edfast, Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska Kraftnät, Alf Engqvist, koncernchef Göteborgs Energi och Hando Sutter, vd Eesti Energia/Enefit. De står på Grand Hotels scen klockan 10.20 till 10.40. Claes Böös och Jonas Lundgren står på scenen och pratar under rubriken ”Digitala modeller för elnätet” i passet mellan 13.30 och 14.00.

*Digital tvilling är en exakt avbildning av en viss maskin/anläggning i form av mjukvara. Den materiella maskinen förser sin digitala tvilling med information om sitt tillstånd. Inspektion och felsökning kan då i många fall göras på den digitala tvillingen. På så sätt slipper man stoppa den materiella maskinen, utom när det verkligen behövs.