Rejlers publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning 2023

Vi publicerade i dag vår Års- och Hållbarhetsredovisning för 2023 samt Progress Report 2024.

"Som Home of the Learning Minds ligger vår framgång i ett outtröttligt engagemang för hållbarhet, vilket genomsyrar allt vi gör – både internt och i våra relationer med kunder. Med vår nya hållbarhetsstrategi stärker vi ambitionen att vara en drivande kraft i energiomställningen, industriomvandlingen, samt i arbetet med att framtidssäkra våra samhällen. Vår roll som katalysator förändrar inte bara hur vi driver vår affär utan även hur vi tillsammans formar framtiden.”
Viktor Svensson, Rejlers vd

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett utskrivet exemplar av års- och hållbarhetsredovisningen 2023 kan beställa det via arsredovisning@rejlers.se.

Läs mer på vår koncernwebbplats >>

För ytterligare information:
Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se