Rejlers samordnar geografisk datahantering för stamnätet i norra Sverige

Rejlers har under det senaste året vunnit 4 uppdrag inom område GIS – geografiska informationssystem, för Svenska kraftnät. GIS är ett geografiskt datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Rejlers samlar in och analyserar information rörande geografi, miljö, kultur och terräng som är viktiga beslutsunderlag för Svenska kraftnät i deras projekt för stationer och kraftledningar.

- I det senaste projektet vi vann så agerar vi samordnare i program Nord, dvs vi har där en nyckelroll för samordningen av digital geografisk informationshantering för alla projekt i norra Sverige för Svenska kraftnät, säger Jenny Edfast, affärschef Energy på Rejlers.

GIS-samordnare för program Nord är en ny tjänst hos Svenska kraftnät, vilken innebär att Rejlers tillsammans med Svenska kraftnät kommer vara styrande och rådgivande i hur Svenska kraftnät kommer att arbeta och utveckla sina arbetssätt vad gäller geografisk datahantering. Rejlers kommer också att vara resurs i de löpande projekten för att producera och harmonisera strukturen av hur GIS används.

- Vi kommer vara sammanhållande och ansvara för alla GIS-leveranser i program Nord, säger Jonas Böös, uppdragsansvarig på Rejlers. Programmet omfattar reinvesteringar, utbyggningar samt underhållsprojekt relaterade till Svenska kraftnäts verksamhet. Vi kommer vara tätt involverade med linjen hos Svenska kraftnät i arbetssätt, metodik, system-  och verksamhetsutveckling.

Uppdraget sträcker sig över hela 2018 med möjlighet till förlängning.