Rejlers stärker affärsområdet Life Science med seniora rådgivaren Anders Hallström

Efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster inom Life Science-sektorn är fortsatt hög och Rejlers fortsätter att växa inom detta område. Life Science-teamet har nu stärkts med seniora rådgivaren Anders Hallström med gedigen erfarenhet inom branschen, inklusive tidigare positioner inom AstraZeneca och Pfizer.

 

-Anders Hallström blir nu en del av vår ledningsgrupp och vi hälsar honom varmt välkommen. Med sin gedigna erfarenhet och sitt nätverk inom den svenska Life Science-branschen, kommer han att kunna stärka och utveckla vår verksamhet samt bidra till vår tillväxtresa. Vårt fokus är alltid att sätta samman det bästa teamet för att leverera både uppdrag och projekt i enlighet med våra kunders förväntningar, säger Nicklas Dambrinken, affärsområdeschef, Life Science på Rejlers.

Anders har tidigare innehaft befattningar inom AstraZeneca, bland annat som chef för Campus i Södertälje, chef för Facility, Engineering, Maintenance inklusive Safety/Health/Environment and Security samt chef på AstraZeneca Sverige gällande investering i den nya Biotech-anläggningen. Inom Pfizer innehade Anders befattningar som Director and Team leader Maintenance, Capital Investments, Safety/Health/Environment and Procurement. Anders har även varit styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, IKEM, Södertälje Science Park och styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium (MTG).

Anders Hallström kommer att vara medlem i ledningsgruppen inom Life Science samt även upprätthålla andra engagemang inom utbildningssektorn och den offentliga sektorn.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Rejlers strengthens business area Life Science with Sr. Advisor Anders Hallström

The demand for qualified consulting services in the Life Science sector remains high and Rejlers continues to grow in this area. The Life Science team has now been strengthened with Sr. Advisor Anders Hallström with solid experience in the industry, including previous positions in AstraZeneca and Pfizer.

-We are happy to welcome Anders Hallström who will join our management team. Anders will strengthen and develop our business, contributing to our journey of growth with his vast experience and network within in the Swedish Life Science industry. We focus on bringing the best team together to deliver both assignments and complete projects according to our customers’ expectations, says Nicklas Dambrinken, Business Area Manager, Life Science at Rejlers.

Anders have previously held positions in AstraZeneca as Head of Campus in Södertälje, Head of Facility, Engineering and Maintenance including Safety/Health/Environment and Security as well as Sr. Director and Manager at AstraZeneca Sweden regarding the investment in the new Biotech facility. Within Pfizer Anders held positions as Director and Team leader Maintenance, Capital Investments, Safety/Health/Environment and Procurement. Anders has also been a member of the board in Svenskt Näringsliv, IKEM, Södertälje Science Park and member of the board of Mälardalens Tekniska Gymnasium (MTG).

Anders Hallström will be a member of the management team in Life Science as well as uphold other engagement in the educational and governmental sector.