Rejlers stödjer Svenska Kraftnät i kraftkabelprojekt

Rejlers experter har fått i uppdrag av Svenska kraftnät att vägleda affärsverket i olika kraftkabelprojekt i transmissionsnätet. Uppdraget, som omfattar flera kompetensområden, sträcker sig fram till 2025 med option på förlängning ytterligare två år.

Svenska kraftnät är i en expansiv fas och står inför en omfattande förnyelse av det svenska transmissionsnätet för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning. Frågor som rör kraftkablar får en allt större betydelse och behovet av kraftkabelingenjörer är därför stort.

Genom en förnyad konkurrensutsättning har Rejlers fått i uppdrag att tillhandahålla kraftkabelingenjörer med olika kompetensinriktning för att stödja Svenska kraftnät i både befintliga och nya projekt.

Rejlers kommer leverera kompetens inom ett flertal områden som till exempel expertstöd inom projektering, termiska beräkningar, geoteknik, kabelskador, skarvning, installation och provningar.

– Det första uppdraget handlar om Sydvästlänken och den markförlagda förbindelsen för högspänd likström (HVDC) och konsekvenser vid sänkta grundvattennivåer kopplat till brobyggnationer. Vidare kommer vi att hantera frågor som när andra ledningsägare vill korsa parallellt med Svenska Kraftnäts kablar. Här krävs expertkompetens inom flera områden och vi får direkt nytta av den bredd Rejlers har inom olika teknikområden, säger Victor Jidell som är Business Unit Manager på Rejlers division Energy.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070-144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se