Rejlers Sverige AB lämnar ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande om 10,75 kronor per aktie till aktieägarna i Eurocon Consulting AB