Rejlers Sverige stärker sina affärserbjudanden i ny organisation

Nu vässar Rejlers Sverige sin organisation och bildar fem nationella divisioner med ett kontorsnät som sträcker sig från Kiruna i norr till Malmö i söder. Den nya organisationen ska vara på plats första maj.

Omorganisationen innebär att matrisorganisationen försvinner och att Sverigeverksamheten får en slimmad och mer effektiv ledning. Matrisen som bestått av dels regioner, dels affärsområden blir endast divisioner (tidigare kallat affärsområden) från 1 maj. 

- Trenden i vår digitala och alltmer konkurrensutsatta värld är att kunderna vill ha mer branschspecialiserade partners. Det behovet möter vi i vår nya organisation med fem starka divisioner, säger Viktor Svensson, koncernchef och tillförordnad vd för Rejlers Sverige. 

De fem divisionerna motsvarar de affärsområden Rejlers har i dag: Energy, Buildings, Industry (tidigare Technology), Infrastructure och Telecom. I samband med omorganisationen halveras ledningsgruppens storlek i Rejlers Sverige från 16 till 8 personer. En förändring som bidrar till tydlighet både externt och internt. 

- Nu får vi  en effektiv organisation och ledningsgrupp som kan agera snabbt och möta marknadens behov med kraft, säger Viktor Svensson.