Rejlers tar stort kliv framåt i attraktivitet bland unga civilingenjörer

Idag har Universum publicerat resultaten från Karriärbarometern 2020 där unga yrkesverksamma civilingenjörer rankar Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Rejlers ökar med 59 placeringar och tillhör därmed de bolag som ökat mest i attraktivitet i undersökningen.

"Det är oerhört roligt att se att vårt arbete ger resultat, vilket vi också ser på det ökade intresset att arbeta hos oss. Vi satsar stort på att utveckla företagskultur och ledarskap med fokus på lärande och kunskapsöverföring", säger Åsa Törngren, Head of Talent Acquisition på Rejlers.

Åsa Törngren

Universums undersökning bland unga yrkesverksamma civilingenjörer visar på en ökad kännedom om Rejlers som arbetsgivare samt en ökning av antalet personer som föredrar Rejlers framför andra arbetsgivare. Sammanlagt ökar Rejlers 59 placeringar. Ökningen innebär att bolaget klassificeras som en raket då Rejlers tillhör de bolag som ökat mest i rankingen hos unga yrkesverksamma civilingenjörer.

Om undersökningen:
Namn: Karriärbarometern
Målgrupp: Young Professionals; 19 422 personer har deltagit varav 4 236 är ingenjörer.
Målgruppssegment: Civilingenjörer med 1-8 års arbetslivserfarenhet och ålder om max 40 år
Datainsamlingsperiod: April till Augusti 2020

Mer information: https://universumglobal.com/se/ranking-professionals-2020/