Rejlers tecknar ramavtal med Copperstone Resources AB

Rejlers har tecknat ett treårigt ramavtal med Copperstone Resources AB som planerar att återöppna Viscaria koppargruva i Kiruna. Rejlers kommer att bidra till att realisera Copperstones vision att bli en av världens mest hållbara koppargruvor genom att leverera expertis och innovativa lösningar inom ett flertal områden.

Ramavtalet omfattar ett brett utbud av tjänster som täcker alla tekniska områden där behov finns, inklusive geoteknik, infrastruktur, miljö, hållbarhet, nätanslutning, projektering av anläggningar samt digitalisering och cybersäkerhet.

Med en ökande global elektrifiering spelar koppar en avgörande roll. Copperstone Resources har som mål att bli en ledande och hållbar kopparproducent och siktar nu på att återöppna Viscariagruvan i Kiruna, som är känd för sin höga kopparhalt.

"Att arbeta tillsammans med Copperstone ger oss en fantastisk möjlighet att visa hur vi kan bidra till att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för Copperstone och samhället i stort", säger Andreas Johansson, Head of Sales and Client Relations på division Industry på Rejlers.

"Vi är mycket nöjda med att ha Rejlers som partner i detta projekt. Deras kompetens och engagemang gör att vi känner oss trygga i att vårt projekt kommer att bli en framgång", säger Emma Mäkitaavola, Projektchef på Copperstone.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Fränckel, divisionschef Industry, Rejlers Sverige, 070 593 69 96, mikael.franckel@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers AB, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se