Rejlers tecknar ramavtal med SigtunaHem

Rejlers har tecknat ett ramavtal med SigtunaHem med målet att ta fram en strategi för energieffektivisering och minskad energiförbrukning i bostadsföretagets fastigheter. Avtalet omfattar en bred palett av energitjänster och löper under två års tid med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun och står inför ett viktigt arbete inom energi- och hållbarhetsområdet med högt uppsatta mål inom klimatområdet. Rejlers kommer nu att bidra med expertis för att hjälpa SigtunaHem att uppnå målen: en fossilfri allmännytta senast år 2030 samt 30 procent lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

- Genom ett aktivt samarbete med Rejlers hoppas vi kunna lyfta vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Det är ett viktigt fokusområde för oss när vi utvecklar våra bostäder och arbetssätt. Vi ska bidra till globala, nationella samt regionala mål, både nu och i framtiden, säger Bertil Hallbäck, Senior Advisor på SigtunaHem.

SigtunaHem Stationshusen Vy mot torget

Ramavtalet omfattar expertis inom energiuppföljning, strategiskt energiarbete och energitjänster. Avtalet ger SigtunaHem möjlighet att avropa tjänster så som energirådgivning, energikartläggningar i utvalda fastigheter, kravformulering vid upphandlingar inom energiområdet, stöd i det systematiska energiarbetet, beställarstöd vid genomförande av åtgärder samt andra energirelaterade konsulttjänster.

- Vi är stolta över förtroendet och ramavtalet, där vi kan bidra med vår spetskompetens inom energiområdet och hjälpa SigtunaHem i omställningen till en hållbar framtid, säger Katrine Lind, affärsansvarig Hållbara Byggnader, Rejlers.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Holmstedt, divisionschef Buildings, Rejlers Sverige, 072 050 22 45, jonas.holmstedt@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se