Rejlers utbildar fiberprojektörer enligt Robust fiber

Nu är Rejlers fiberprojektörutbildning godkänd enligt Robust fiber. Standarden är framtagen av PTS och Svenska stadsnätsföreningen och beskriver minikraven för att bygga ett robust fibernät med säkra förbindelser. 

- Det är en kvalitetsstämpel och vi utvecklade utbildningen för att leva upp till de krav vi visste skulle komma redan från start, berättar Jerker Ardnor som är utbildningsansvarig på Rejlers. 

Genom ett samarbete med en av Sveriges största utbildningsleverantörer inom ingenjörsområdet, STF Ingenjörsutbildning, har Rejlers utbildning nu blivit godkänd av Robust fiber. Standarden blev klar förra året. Den stora utbyggnaden av fibernätet i Sverige har skapat en stor efterfrågan på kunskap inom området. Den som upphandlar sitt nät av en godkänd leverantör ska vara trygg med att planering, genomförande och drift sker på ett sådant sätt att det går enkelt att åtgärda störningar inom en viss tid och att nätet är dokumenterat på ett godkänt sätt. 

- I och med att Robust fiber kom på plats förra året ökar behovet av utbildning ytterligare, säger Jerker Ardnor.

Nästa utbildningstillfälle genomförs 10 oktober i Göteborg i år och pågår under totalt 10 dagar. Vill du veta mer om, eller anmäla dig till utbildningen? Läs mer HÄR