Rejlers utökar samarbetet med LKAB

Rejlers har fått i uppdrag att utveckla logistiksystemet för den nya och djupare huvudnivån som planeras vid LKAB:s gruva i Malmberget. Målet är att skapa nya tekniska lösningar som kommer att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup.

En av världens största underjordsgruvor ligger i Malmberget i Gällivare kommun. Nuvarande brytning sker på nivå 1250 m. Planeringen pågår för brytning bortom år 2060 med stora investeringar i infrastruktur, brytningsmetoder och nya arbetssätt.

Rejlers har fått förnyat uppdrag att fortsätta arbetet med processen för logistiksystem, som omfattar transport av järnmalm på den nya och djupare huvudnivån. Uppdraget påbörjades 2021 och beräknas stå klart i februari 2024.

– Djupare gruvor innebär stor komplexitet, med både högre bergspänningar och större säkerhetskrav. Vi arbetar för att hitta de absolut bästa tekniska lösningarna för ändamålet och utvecklar ett helt autonomt och robust logistiksystem med fokus på låga driftskostnader och hög säkerhet. Det här blir något helt nytt och sätter standarden för framtidens brytning av malm på de här nivåerna, säger Mats Daglind, uppdragsansvarig för logistikprojektet på Rejlers division Industry.

Utvecklingen av den nya huvudnivån är kopplad till det teknikskifte som krävs för att skapa fossilfritt stål. Malmberget och Gällivare är först ut och den lösning som skapas för Malmberget kan även komma att implementeras vid LKAB:s övriga underjordsgruvor.

 

För ytterligare information:
Mikael Fränckel, Head of Division Industry, 070 593 69 96, mikael.franckel@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se