Rejlers vann uppdrag när Rosenbad moderniseras

Statens fastighetsverk ska renovera kvarteret Rosenbad. Regeringen har fattat beslut om medel för projektering och inledande arbeten. Anledningen till renoveringen är ett stort behov av att modernisera Rosenbads klimatanläggning och tekniska installationer.

Rejlers utför projektering av el- och teleinstallationer i samband med modernisering av Rosenbad för att framtidssäkra kvarteret för en rationell drift och förvaltning samt tillhandahålla funktionella, säkra, effektiva, flexibla och representativa lokaler till hyresgästen.

-  Rosenbad är en kulturbärare och ett landmärke i Stockholm med stort kulturhistoriskt värde. Det är en stor utmaning när alla tekniska installationer ska bytas och moderniseras samtidigt som höga kulturvärden bevaras. Vi är stolta att få bidra med engagemang och expertis för att modernisera och rusta Rosenbad inför framtiden, säger Anders Käck, stf regionchef Öst i Rejlers Sverige.