Rejlers vinner projekteringsuppdrag för nya innovativa Nobel Center

Stiftelsen Nobel Center har valt Rejlers till elkonsult för nya Nobel Center vid Slussen i Stockholm.

År 2031 planeras nya Nobel Center stå klart. Det blir en mötesplats för vetenskap, kultur och dialog. Här skapas utrymmen för utställningar, vetenskapliga konferenser, restaurang och café samt lokaler för skolverksamhet.

Som projektör och rådgivare kring byggnadens el- och telesystem kommer Rejlers spela en viktig roll för att valet av tekniska lösningar, installationer och system ska ge ett så lågt energiutnyttjande som möjligt. Uppdraget kommer att ske i ett nära samarbete med beställare, andra discipliner och den meriterade arkitektbyrån David Chipperfield Architects.

– Vi ser fram emot att bidra med kunskap och innovativa lösningar. Genom samarbetet med Stiftelsen Nobel Center och övriga deltagare i projektet kommer vi att kunna skapa ett fantastiskt hus, med en gestaltning på högsta internationella nivå och minsta möjliga klimatpåverkan, säger Rejlers projektchef, Anders Käck.

Nyligen inledde Rejlers det första skedet i projektet med ett ”Design concept” som bland annat omfattar förstudie, verksamhetsprogram och hållbarhetsidé. Beställarens ambition är att Rejlers uppdrag i nästa steg även ska omfatta framtagning av program-, system- och bygghandlingar.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Holmstedt, divisionschef Buildings, Rejlers Sverige, 072 050 22 45, jonas.holmstedt@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se