Rejlers vinner uppdrag för Trelleborgs Energi gällande unik energilösning

Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Trelleborg, där klimatneutralitet är en av ledstjärnorna. Trelleborgs Energi kommer med stöd av Energimyndigheten och tillsammans med Granitor och Serneke att utveckla ett innovativt energikoncept för den nya stadsdelen. Målet är att skapa en unik energilösning baserad på en kombination av lågtempererad fjärrvärme, solceller, batterier och vätgaslagring. Rejlers har tidigare levererat en förstudie och deltar nu också i nästa steg: en genomförbarhetsstudie för projektet.

Över 7 000 bostäder ska byggas, och stora satsningar görs på näringsliv och infrastruktur i Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt någonsin - Kuststad 2025. Målet är tillgängliggöra havet, samtidigt som man skapar en modern och helt klimatneutral stadsdel.

I projektets första etapp Västra Sjöstaden, i en fastighet som ägs gemensamt av Granitor och Serneke, planeras det för ett unikt energikoncept som bygger på balansering och optimering av olika kraftslag och energibärare. Energisystemet består av flera delar: elproduktion med solceller, energilagring i batterilager och lokal vätgasproduktion där den uppkomna restvärmen tas till vara i ett nytt lågtempererat fjärrvärmenät.

Rejlers har tidigare stöttat projektets parter i att ta fram en förstudie med en övergripande riskanalys. Nu går projektet in i nästa steg, en genomförbarhetsstudie, som ska vara klar under första halvåret 2024 och ligga till grund för kommande investeringsbeslut och tillståndsprocesser.

I utredningen görs en fördjupad riskanalys och stor vikt läggs vid att optimera styrsystem, undersöka energibalansering samt utreda möjliga affärsmodeller. Utredningen inkluderar även framtagandet av en övergripande systemlösning för det lokala fjärrvärmenätet.

– Detta projekt är ett bra exempel på hur man kan kombinera nya tekniker för att skapa hållbara samhällsvärden. Här kommer vi konkretisera en innovativ, robust och flexibel energilösning som inte bara har noll utsläpp men som också ökar självförsörjningsgraden i staden, säger Magnus Sahlin, vd på Trelleborgs Energi.

– Det är glädjande att få vara med och driva den här unika satsningen framåt, då den ger möjlighet att utforska och realisera potentialen i sektorsövergripande samarbeten. Visionen är att skapa ett energisystem i mikroformat som speglar sambanden mellan olika energisektorer. Genom att integrera och optimera dessa kopplingar, kan vi ta ett stort steg framåt mot att skapa ett mer effektivt och hållbart energisystem för framtiden, säger Ulrik Björk, Business Area Manager på Rejlers division Energy.

– Trelleborg ligger i framkant när det gäller närproducerad grön energi. De är en del av den nordiska vätgaskorridoren och den satsning som nu görs i Kuststad 2025 är precis den typ av initiativ som krävs för att Sverige ska klara energiomställningen, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef på Rejlers.

Den nya stadsdelen Västra Sjöstaden i Trelleborg omfattar cirka 1800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor. Det första kvarteret har en planerad inflyttning årsskiftet 2025/26.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kimell, divisionschef Energy, Rejlers Sverige, 070 144 38 99, sara.kimell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se
Magnus Sahlin, vd Trelleborgs Energi, 0734 42 25 73, magnus.sahlin@trelleborgsenergi.se