Rejlers vinner uppdrag om järnvägsplan för faunapassage över järnvägen vid Sösdala och Tjörnarp

Trafikverket har valt Rejlers som konsult för att utveckla en järnvägsplan som bland annat inkluderar en faunabro och nya viltstängsel längs Södra stambanan på sträckan mellan Sösdala och Tjörnarp i Skåne. Målet är att förbättra djurens rörlighet och reducera antalet viltolyckor.

Trafikverket har valt Rejlers som konsult för att utveckla en järnvägsplan som bland annat inkluderar en faunabro och nya viltstängsel längs Södra stambanan på sträckan mellan Sösdala och Tjörnarp i Skåne. Målet är att förbättra djurens rörlighet och reducera antalet viltolyckor.

Rejlers uppdrag för Trafikverket omfattar framtagande av en komplett järnvägsplan, inklusive alla nödvändiga tillstånd och anmälningar. I uppdraget ingår att utveckla minst tre förslag på hur faunapassagen, som ska stå klar till 2026, kan utformas. Projektet kommer att involvera ett stort antal specialister, inklusive experter inom järnväg, infrastruktur, miljö och fauna.

Trafikverkets utredningar har visat att sträckan mellan Sösdala och Tjörnarp i Skåne utgör en betydande barriär, särskilt för större djur som älgar och hjortar. Det finns även flera identifierade viltstråk som påverkas negativt av järnvägen. Planens syfte är att förbättra djurens rörlighet i landskapet och att minska infrastrukturens barriäreffekter.

Trafikverket ställer höga krav på anläggningen och utförandet. Kraven omfattar, utöver faunapassager och viltstängsel, även klimatkalkyler, miljö- och kulturmiljöaspekter, hållbar masshantering samt användning av miljövänlig betong.

- Vi är stolta över att få ansvaret för detta betydelsefulla projekt, som passar Rejlers perfekt då vi har den kompetens som krävs inom infrastruktur, järnväg och miljö för att möta Trafikverkets krav och mål, säger Dennis Overgaard, Business Area Manager på Rejlers division Infrastructure.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Öhrnell, divisionschef Infrastructure, Rejlers Sverige, 072-2133 11 70, henrik.ohrnell@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se