Simulering effektivt för att bedöma hur energilager kan sänka investeringskostnader i elnäten

Att använda energilager för att kapa effekttoppar och undvika dyra investeringar i kablar och säkringar kan vara både en lönsam investering och en snabbare väg till säkrare elförsörjning. Genom simulering utifrån uppskattade data går det enkelt få fram beräkningsunderlag för hur energilager kan bli en smart och hållbar lösning när elnäten byggs om.

Många elnätsägare planerar just nu för att anpassa näten mot förnyelsebara energisystem. Jenny Edfast, energiexpert och divisionschef på Rejlers ser stora effektiviseringsvinster genom att ta in ny teknik för att optimera framtidens behov av hållbar elförsörjning.

- Genom att simulera hur effekttopparna och elförbrukningen ser ut över tid, i till exempel ett nytt bostadsområde, kan nätägarna istället för att överdimensionera elnäten  bedöma om energilager kan förändra kalkylen och investeringskostnaderna, säger Jenny Edfast, divisionschef Energy, Rejlers.

Sofia Nyström, en av Rejlers nya talanger i traineeprogrammet Next Generation, har goda erfarenheter från examensarbetet hon gjorde under sin masterutbildning i Elkraft. Bland annat studerade hennes grupp energiförbrukningen på en yrkesskola som hade behov av att öka effektuttaget. Genom simulering av kända data kunde de konstatera att skolan skulle kunna kapa effekttopparna under dagen genom att ladda ett  energilager under natten.

- De mätningar och beräkningar vi gjorde visade att investeringskostnaderna blev betydligt lägre om man valde att satsa på energilager istället för nya kablar, berättar Sofia Nyström.

Ett tydligt bevis för att energilager kan vara en betydligt snabbare, billigare och hållbar väg för att anpassa behoven av energi än att bygga ut ett befintligt elnät. Jenny Edfast anser att det finns mycket att vinna genom att tänka nytt och hitta hållbara lösningar i elnätsinfrastrukturen.

- Att lagra energi när förbrukningen är låg och använda den när förbrukningen är hög sänker inte bara energiförbrukningen. Vi undviker onödiga ingrepp i skog och mark och samtidigt sänker vi investeringskostnaderna, säger Jenny Edfast.

 

Bild från vänster: Jenny Edfast och Sofia Nyström