Stena Bygg och Rejlers i samarbete när Göteborgs nya stadskärna tar form

Rejlers har på uppdrag av Stena Bygg tagit fram programhandlingar för allt som rör el- och teleteknik och underlag för bland annat belysning och kraftförsörjning i tre av kvarteren i stadsdelen Masthuggskajen.

Stena Fastigheter är en del av det konsortium som utvecklar Masthuggkajen, som bland annat ska rymma 1 300 bostäder och 5-6000 arbetsplatser. Rejlers uppdrag har handlat om att ta fram programhandlingar, men specialister har också kommit med förslag till lösningar när det gäller bland annat belysning och solceller. 

- Vi ska bygga i ett känsligt område som kräver innovativa, tekniska lösningar och ny infrastruktur och  behövde i ett tidigt skede få en uppfattning om vilka alternativ som finns och vad det innebär i kostnader, säger Micael Jansson, projektutvecklingschef på Stena Bygg.

Micael Jansson är mycket nöjd med hur Rejlers utfört uppdraget. Innovativa förslag för bland annat kraftförsörjning och hur solceller kan användas i de aktuella kvarteren har bidragit positivt till Stena Byggs fortsatta planering.

- Det är fantastiskt kul att vara en del av det här historiskt stora projektet som omvandlingen av Göteborgs innerstad innebär, säger Patrik Castenborn, uppdragsansvarig på Rejlers.

Göteborgs kommunfullmäktige klubbade i dagarna detaljplanen för Masthuggskajen och ritningar och planer kan nu gå över i mer konkreta handlingar. Den nya stadsdelen är en del av det stora stadsutvecklingsprojektet som just nu pågår i Göteborg. Totalt handlar det om att bygga 25 000 lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser och att göra de vattennära lägena i Göteborg mer tillgängliga.

Bilden i toppen kommer från www.masthuggskajen.se