Svenska stadsnätsföreningen väljer Rejlers för driftsäkerhet

Svenska Stadsnätsföreningen har valt Rejlers som samarbetspartner för föreningens driftsäkerhetsarbete. Samarbetet innebär bland annat att Rejlers erbjuder nätägare utbildning och stöd i sitt arbete med att följa lagkrav som Post- och Telestyrelsen (PTS) tagit fram och som kommer att bli tvingande från 1 januari 2021.

- Rejlers har en gedigen kunskap om stadsnäten samt om driftsäkerhet. Kraven på driftsäkerhet och hög tillgänglighet blir allt högre för nätägarna, i takt med att digitaliseringen av samhällsnyttiga och kritiska funktioner ökar, säger Jimmy Persson, Utveckling- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen.

Samarbetet med Svenska Stadsnätsföreningen innebär också att Rejlers deltar i utvecklingen av ledningssystemet för kontinuerligt driftsäkerhetsarbete.
- Vi är mycket glada över förtroendet från Svenska Stadsnätsföreningen. Vi erbjuder en beprövad och kostnadseffektiv lösning för driftsäkerhet, där nyckeln till framgång bygger på god planering och ett strukturerat arbetssätt, säger Jerker Ardnor, specialist på driftsäkerhet hos Rejlers och fortsätter:
- Jag är oroad över hur lite som generellt är gjort gällande de nya lagkraven, det gäller allt från större operatörer till enskilda fiberföreningar. Anvisningarna är tydliga, arbetet skall vara klart i år då lagarna gäller fullt ut från och med nästa år.

Mer information finns på Svenska stadsnätsföreningens hemsida https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/sakerhet/driftsakerhet/Hjalp-till-driftsakerhet/ eller kontakta Jerker Ardnor på jerker.ardnor@rejlers.se eller ring 0727-18 30 70.