Talga väljer Rejlers som partner för digital utveckling i projekt för hållbar anodproduktion

Talga investerar i anodproduktion i norra Sverige, vilket har potential att väsentligt minska CO2-utsläppen vid tillverkning av elfordon och energilagringssystem. Rejlers har fått uppdraget att stödja Talga i den digitala utvecklingen av projektet, från förstudie till färdig produktionsanläggning, med tekniskt stöd och tjänster inom IT (Information Technology), OT (Operational Technology) och ET (Engineering Technology).

Talga gör betydande investeringar i anodproduktion, vilket kommer ge möjlighet att väsentligt minska CO2-utsläppen vid tillverkning av till exempel elfordon och energilagringssystem. Anoden utgör hälften av det aktiva materialet i ett modernt litiumjonbatteri. Processen är vertikalt integrerad och inkluderar egen gruvdrift i Vittangi - där några av världens mest högkvalitativa grafitfyndigheter finns - samt materialförädling och tillverkning av anodprodukter vid en ny fabrik i Luleå.

Rejlers har fått uppdraget att driva och stödja Talga i den digitala utvecklingen, med tekniskt stöd och tjänster inom området för IT/OT/ET. Dessa tjänster är kopplade till alla delar i Talgas utveckling, från förstudie till färdig produktionsanläggning.

I den inledande fasen utvecklar Rejlers systemarkitektur samt de digitala modeller och processer som ligger till grund för att uppnå en optimal process inför kommande konstruktion och byggproduktion. En viktig aspekt är att skapa flerdimensionella informationsmodeller som ger konstruktörerna verktyg och valmöjligheter för att kunna välja lösningar och hitta en balans mellan parametrar som kostnad, tid och klimatpåverkan.

– Talgas ambition är att ligga i framkant både vad gäller projektering, produkter och produktionsprocess, där vi kommer att bistå med rådgivning kring ny teknik och innovativa lösningar, säger Amandus Yngvesson, Advanced solutions manager, industriell IT inom Rejlers division Industry.

– Att bygga upp en ny och hållbar europeisk värdekedja för batterianoder är både viktigt och krävande. Därför är vi glada att samarbeta med Rejlers kring IT-lösningar, säger Martin Phillips, Europachef hos Talga.

– Genom projektet bidrar vi till industriomställningen där Talgas verksamhet kommer att spela en nyckelroll för elektrifieringen och bidra till ett minskat fotavtryck genom en hållbar, lokal produktion, säger Malin Ljung Eiborn, Hållbarhetchef på Rejlers.

Inledande markförberedelser är påbörjade inför den planerade byggstarten av Talgas fabrik i Luleå. I sin första fas beräknas fabriken kunna producera 19 500 ton anodmaterial per år, vilket motsvarar ungefär 16 GWh batterikapacitet.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Fränckel, divisionschef Industry, Rejlers Sverige, 070-593 69 96, mikael.franckel@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, Rejlers Group, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se