Ventilation, värme och kyla spelar stor roll hos läkemedelstillverkaren Octapharma

I Octapharmas högteknologiska fabrik på Kungsholmen i Stockholm passerar 1,5 miljoner liter blodplasma varje år. Systemen som styr temperatur, tryck och luftfuktighet måste fungera perfekt i anläggningen där de unika, plasmabaserade läkemedlen tillverkas.

Octapharma expanderar och på Rejlers kontor i Jönköping ligger man i startgroparna med konstruktion och programmering för ett nytt stort uppdrag.

- Vi har en väloljad projektorganisation som känner Octapharma, och de högt ställda krav som finns inom läkemedelsbranschen, sedan många år, berättar Jerry Wilhelmsson, gruppchef och projektledare på Rejlers.

Uppdragen innebär ofta totalentreprenader från ritningar och hur styrsystemen ska programmeras till inköp och installation av levererade skåp på plats inklusive tester. Rejlers har i många år samarbetat med Octapharma. Vissa konsulter har i princip följt företaget sedan starten i mitten av 80-talet. Sedan i höstas har samarbetet utökats från process och automation till att även omfatta affärsområdena Energy och Building.

- Det är fantastiskt att få följa en kunds utvecklingsresa och att våra kvalitetsleveranser lett till att man vill köpa tjänster från fler av våra affärsområden, säger Jerry Wilhelmsson.