Star for Life – skolprojekt i Sydafrika

Star for Life är ett unikt program för att förhindra spridningen av hiv och aids bland ungdomar i södra Afrika. Genom att coacha och vägleda ungdomar till en bättre självkänsla kan de göra hälsosamma val och få en bättre framtid.

I sex år har Rejlers sponsrat en skola i Sydafrika, Qhakaza High School, som har 1 200 elever. Några resultat av programmet är en förbättrad hälsa för eleverna, en kraftig minskning av antalet tonårsgraviditeter, fler ungdomar i arbete, fler elever till universiteten och bättre framtidsmöjligheter. Rejlers finansierar stipendier för ett antal elever i avgångsklassen så att de kan påbörja universitetsstudier för att bli ingenjörer.

Engineers – the future stars of South Africa

 

CSR-ambassadörer

Varje år utser Rejlers tre medarbetare till ambassadörer. De får en viktig roll i att implementera och tydliggöra Rejlers hållbarhetsarbete i förhållande till kollegor, kunder och andra intressenter. Deras uppgift blir också att inspirera skolelever till att utbilda sig till ingenjörer. 

I februari 2014 åkte tre ambassadörer till Sydafrika där de berättade om ingenjörsyrket för eleverna på vår skola, Qhakaza High School. De fick också träffa 17 av våra stipendiater i Sydafrika och intervjua dem. Filmen ovan handlar om deras upplevelser från resan.