Star for Life – skolprojekt i Sydafrika

Star for Life är ett unikt program för att förhindra spridningen av hiv och aids bland ungdomar i södra Afrika. Genom att coacha och vägleda ungdomar till en bättre självkänsla kan de göra hälsosamma val och få en bättre framtid.

Rejlers har sponsrat en skola i Sydafrika, Qhakaza High School med 1 200 elever. Några resultat av programmet är en förbättrad hälsa för eleverna, en kraftig minskning av antalet tonårsgraviditeter, fler ungdomar i arbete, fler elever till universiteten och bättre framtidsmöjligheter. Rejlers finansierar stipendier för ett antal elever i avgångsklassen så att de kan påbörja universitetsstudier för att bli ingenjörer.