Vi utvecklar smarta samhällen

Hållbara lösningar ska vara en naturlig del av de uppdrag som vi utför åt våra kunder. De stora miljö­vinsterna med Rejlers verksamhet uppstår då vi hjälper våra kunder att effektivisera, modernisera och automatisera sin infrastruktur och sina processer.

Det handlar om allt från energieffektiva lösningar till utveckling av förnybar energiproduktion och hållbar infrastruktur. Efterfrågan på hållbara och energieffektiva lösningar ökar ständigt, vilket skapar fler affärsmöjligheter för Rejlers.

Kundansvar 
Genom åren har vi utvecklat nära och öppna relationer med våra kunder. Kunderna har ett stort förtroende för oss och våra kvalitetssäkrade tjänster. Rejlers är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att våra uppdrag, från idé till utförande, planeras och styrs enligt våra kvalitets- och miljökrav. Vårt mål är att vi ska ha marknadens mest nöjda och lojala kunder. Vi mäter kundnöjdhet kontinuerligt.