Strategi


         Rejlers strategiska huvudpunkter för att uppnå målen är:

  • Att möjliggöra acceleration för våra kunder i deras affär.

  • En balanserad kundbas med en differentierad konjunkturkänslighet.

  • Tillväxt i Norden, framförallt i storstadsområdena, genom organisk tillväxt och fortsatta strategiska förvärv.
  • En tydlig företagskultur och ett högt värderat varumärke.
  • En attraktiv arbetsplats med hälsoprofilering, engagerade medarbetare och ett starkt ledarskap.
  • Ett ökat internationellt samarbete mellan våra kompetensområden och med partners.
  • En hög organisatorisk effektivitet.
  • Lokal närvaro och entreprenörskap med ett starkt säljfokus.
  • Att förädla affären genom att erbjuda innovativa helhetslösningar.