Samhällsansvar

Rejlers strävar efter att uppträda ansvarsfullt i alla sammanhang. Alla medarbetare ska följa Rejlers uppförandekod som innehåller regler för Rejlers affärsmässiga uppträdande och företagets ansvar gentemot kollegor, kunder, aktieägare och andra intressenter.

Rejlers respekterar FN:s Global Compact och dess tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption. Alla medarbetare på Rejlers ska behandlas med respekt och värdighet. Vi verkar för att våra medarbetare ska behandlas lika och ges samma möjligheter. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid våra rekryteringar.

Vi utvecklar smarta samhällen

Hållbara lösningar ska vara en naturlig del av de uppdrag som vi utför åt våra kunder. Vi hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom att effektivisera, modernisera och automatisera deras infrastruktur och processer.

Det handlar om allt från energieffektiva lösningar till utveckling av förnybar energiproduktion och hållbar infrastruktur. Efterfrågan på hållbara och energieffektiva lösningar ökar ständigt, vilket skapar fler affärsmöjligheter för Rejlers.