Partners – säkra leverantörskedjan

Genom vårt omfattande partnernätverk kan vi välja den bästa kompetensen för varje enskilt uppdrag men också säkerställa att vi och våra kunder utvecklas enligt vår lärande vision.

Ett stort antal konsulter med expertis inom olika områden finns tillgängliga i vår partnerplattform som använder sig av artificiell intelligens i urvalsprocessen och säkerställer att vi alltid har rätt kompetens på rätt plats. Vi ställer samma krav på våra partners som på våra egna medarbetare när det kommer till hållbarhet, kvalitet, säkerhet och affärsetik. Det innebär bland annat att alla underkonsulter som anlitas också ska skriva under Rejlers uppförandekod, precis som våra egna medarbetare gör.

Rejlers respekterar FN:s Global Compact och dess tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption. Vi väljer leverantörer som har ett uttalat hållbarhetsarbete, till exempel vid anskaffning av IT-utrustning och mobiltelefoner, lokaler och resor. Vi arbetar även med att utveckla våra leverantörsuppföljningar för att säkerställa att kraven efterlevs.