People – människan i fokus

Grunden till Rejlers framgång är våra medarbetare. Vårt mål är att vara den bästa arbetsgivaren i branschen.

Vi lyckas med det genom att skapa en inkluderande, inspirerande och lärande miljö. Det är människorna och deras kompetens som är vårt kapital. Det är tydligt inte minst i vår vision Home of the learning minds.

Vi erbjuder våra medarbetare flexibilitet vad gäller arbetstider och placering. Genom digitala arbetssätt skapar vi utrymme för balans i livet. På fritiden uppmuntrar vi våra medarbetare till ett aktivt liv, både genom ett av de mest generösa friskvårdsbidragen i branschen men också genom bidrag till kurser på fritiden. Detta för att vi menar att såväl lärande och personlig utveckling, liksom fysisk aktivitet, bidrar till mer kreativa och motiverade medarbetare. Genom interaktiva verktyg följer vi varje vecka upp hur nöjda våra medarbetare är och hur de mår.

Vi har som mål att öka jämställdheten liksom mångfalden i stort inom vårt företag och i branschen. År 2020 placerade vi oss på Allbrights gröna lista över börsnoterade företag, eftersom vi har en jämställd koncernledning. Även den svenska ledningsgruppen är jämställd. Vi fortsätter arbeta för att få en större mångfald i hela vår organisation, bland annat genom att i rekryteringsprocessen använda oss av system som bygger på AI och anonymiserar kandidaterna för att vi fördomsfritt ska kunna hitta de sökande med störst potential och bäst kompetens.

Visionen Home of the learning minds uttrycker vår ambition att vara en nyfiken och lärande organisation som arbetar med ständiga förbättringar samt kunskapsöverföring både internt och med våra intressenter. Detta uppmuntrar en organisation med mångfald där vi lär av varandras olika erfarenheter och ständigt utvecklas. Genom att erbjuda praktikplatser och traineeprogram får vi ta del av den senaste kunskapen samtidigt som vi ger studenter möjlighet att komma in i arbetslivet.