Projects – hållbara uppdrag

Vi har verkat inom samhällsbyggnad i över 80 år och erbjuder tjänster inom energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Många av våra kärnkompetenser bidrar till ett säkrare, robustare och mer hållbart samhälle.

Vi strävar efter att ständigt göra våra tjänster, och därmed även kundernas projekt och verksamheter, mer hållbara. Det är här vi har vår absolut största påverkan och därigenom också möjlighet att bidra till förändring inom hållbarhetsområdet.

Våra konsulter utbildas inom hållbarhet och Rejlers specifika mål inom området genom en obligatorisk kurs för alla medarbetare. Vi har dessutom utvecklat en egen utbildnings- och workshopmodell Roadmap to Agenda 2030 för att identifiera hållbarhetspåverkan i ett enskilt projekt eller i en hel organisation. Den ger oss en unik möjlighet att tillsammans med kunden kartlägga hållbarhetspåverkan och identifiera åtgärder som kan öka hållbarheten i det specifika projektet eller verksamheten, med utgångspunkt i FN:s Globala mål.

Vi har också som mål att minska vår egen klimatpåverkan med 50% mellan 2020-2025. Detta ska vi göra genom att reducera miljöbelastningen från våra tjänsteresor, driften av våra kontor, med mera.