Rejlers med på Årets bästa byggarbetsplats i Finland 2013 - planering av KPMGs kontorshus

Rejlers var med på bästa byggarbetsplatsen i Finland 2013.

Tio byggarbetsplatser från olika håll i Finland deltog i tävlingen om Årets byggarbetsplats. Kontorsbyggnaden vid Tölöviken Helsingfors som Lemminkäinen byggt åt KPMG valdes som bästa byggarbetsplatsen.

Lausamo Oy, som är en del av Rejlers, hade hand om huvudkontorets el, telekommunikationer och säkerhetssystem samt dess audiovisuella system. Arkitekter var Davidsson Tarkela Architects.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) användes då projektet innehöll mycket husbyggnadsteknik. Modelleringen hjälper till att undvika konflikter mellan olika plan. Byggnadens funktionalitet på lång sikt försäkrades bland annat genom att lägga installationsgolv. Det är en smidig lösning som gör det möjligt för användaren att omvandla kontorslokalerna efter behov.

”Precis som i alla projekt var också här ett slutresultat med högsta kvalitet av största vikt. Det uppnåddes med noggrann planering”, säger Lausamo Oys vd Timo Tenninen.