Byggt för stora och tunga utrustningar

Två av företagen i Pon-koncernen, Pon Power och Pon Equipment, flyttar in i en nyuppförd byggnad på Skedsmokorset, mellan Oslo och Gardemoens flygplats. Byggnaden som är 20 000 kvadratmeter är specialanpassat för verksamhetens behov att hantera stora och tunga utrustningar.

Kombinationsbyggnaden består av en kontorsbyggnad om 4 våningar, produktionsareor, verkstäder, svetsarverkstad, lackeringsavdelning, tvätthallar och ett centrallager för Norge.

Denna byggnad är långt ifrån en standardlagerbyggnad. Hälften av projektets 20 000 kvadratmeter golvbeläggning är slipad betong och som är slipad flera gånger för att uppnå rätt resultat. För att möjliggöra till exempel montering och underhåll av båtmotorer med millimeterprecision är ett rakt och plant golv en förutsättning. Vidare måste golvet tåla tunga belastningar och slitage när tunga och banddrivna anläggningsmaskiner ska tas in för underhåll och service.

Projektet har varit tekniskt krävande då byggnaden har runt 50 olika system för lufthantering; luftbefuktning, ventilation, tryckluft samt anläggningar för avgaser och svetspartiklar. 3 000 punkter sörjer för att ge signaler för loggning i det centrala driftsystemet.

Rejlers har detaljprojekterat elkraft och teletekniska anläggningar i en totalentreprenad med ansvar för:

  • Utarbetat ritningsunderlag och scheman för den elektriska anläggningen till elektriker
  • Effektkalkyl
  • Kortslutningsberäkningar
  • Projektering av jordningsanläggning förberedd för åskskydd
  • BIM (Byggnadsinformationsmodellering)
  • Installationssamordning

Läs mer på bygg.no »

 

Alla bilder: Trond Joelson / Byggeindustrien