Djuren tas väl hand om i nytt centrum

I december 2009 gav Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) klartecken till byggnationen av ett nytt Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) på Ultuna campusområde i Uppsala.

Vi fick uppdraget att utföra program- och systemhandlingar för el- och teleanläggningar i sin helhet, med möjlighet till fortsatt arbete med bygghandlingar. 

Byggnadens installationer anpassades till ett brett spann av olika lokaltyper, från djursjukhus till lokaler för forskning och utbildning. Erfarenheter från tidigare projekt inom sjukhus och laboratorium kommer väl till pass i detta projekt. 

– Erfarenheten från humanvården har gett oss fantastiska möjligheter att också planera elanläggningar för djursjukhus och laboratorier på bästa sätt, förklarar Björn Dahlin, uppdragsansvarig på Rejlers.

De nya lokalerna som ersätter Klinikcentrum och Universitetsdjursjukhuset har en total yta om cirka 55 000 kvadratmeter. Med en uppskattad total projektkostnad på cirka 1,5 miljarder kronor hamnar projektet VHC bland de allra största byggprojekten i Mellansverige. Syftet med projektet är att den moderna byggnaden ska bli en attraktiv mötesplats som underlättar för samverkan inom forskning och utbildning, vilket stimulerar till kreativitet och nya tankesätt.

De nya lokalerna innebär en nystart för både fakulteten och universitetsdjursjukhuset, men även förbättrade möjligheter för Sveriges lantbruksuniversitets utbildningar och forskning. Byggnaden kommer att rymma såväl utbildningslokaler och forskningslaboratorier inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, som lokaler för Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Inflyttning i de nya lokalerna beräknas ske 2014 då cirka 600 medarbetare och 1000 studenter tar de nya lokalerna i anspråk.